kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 06-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

A.Th. van Elmpt

Antonius Theodorus van Elmpt (in de literatuur meestal A.Th. van Elmpt genoemd) (Groningen, 12 juli 1866 - Groningen, 25 december 1953) was een Nederlands architect. Hij ontwierp voornamelijk in en in de omgeving van de stad Groningen. Vooral bekend om zijn architectuur in art nouveau.

Van Elmpt werd geboren als zoon van een rooms-katholieke kastelein aan het Groningse Hoendiep. Aan het eind van de 19de eeuw ontwerpt hij nog in neogotische stijl. Een voorbeeld hiervan is het voormalige postzegelhuis aan de Oude Kijk in 't Jatstraat uit 1896.
In 1897 trouwt hij de Groningse Alida Catharina Fenseling. Het jaar daarop ontwerpt hij een villa voor zijn zwager, notaris Tacxs te Vlijmen. In dit ontwerp heeft de neorenaissance-stijl meer de overhand.

Rond 1900 hebben zijn ontwerpen voornamelijk kenmerken van de art-nouveau. Een voorbeeld van zo'n ontwerp, waarin art-nouveau-invloeden zichtbaar zijn, is Villa Vredenrust, beter bekend als Huize Tavenier, aan de Ubbo Emmiussingel 110 dat hij bouwde voor de fabrikantenweduwe R. Hooites-Meursing.

Rond 1920 vertonen zijn ontwerpen steeds meer kenmerken van de Amsterdamse school. Ook is hij enige tijd als docent bouwkunde verbonden geweest aan Academie Minerva. In 1929 heeft m.n. hij toen bepleit dat leerlingen van de afdeling Tekenen en Kunstnijverheid ook les zouden krijgen in het maken van gebrandschilderd glas in lood, dat in Groningen nauwelijks vervaardigd kon worden.

Bertus Fennema: Groninger toparchitect A. Th. van Elmpt
Titel: Groninger toparchitect A. Th. van Elmpt, 1866-1953
Auteur: Bertus Fennema
Uitgever: Het Nieuwe Kanaal, 2016
ISBN 9492457032, 9789492457035
Over de Groninger architect A.Th. van Elmpt (1866-1953) was tot nu toe weinig bekend. Er is wel summier over hem en zijn werk geschreven, bijvoorbeeld over enkele spraakmakende gebouwen in de stad Groningen, zoals Huize Tavenier, de Friesch-Groningsche Hypotheekbank (nu het Van Elmpthuis) en over zijn regelmatig toegepaste art nouveau-bouwstijl. Uit onderzoek voor dit boek komt Van Elmpt tevoorschijn als een grote persoonlijkheid, die behalve als architect ook maatschappelijk en binnen de katholieke gemeenschap actief was en veel gezag en draagvlak had. Hij was lid van diverse adviesorganen op het snijvlak van overheid en samenleving, cultureel geïnteresseerd en gedurende een periode van negen jaar lid van de gemeenteraad in de stad Groningen, zijn geboortestad waar hij zijn hele leven lang woonde en werkte. In die stad speelde hij ook een rol bij de eerste ontwikkeling van grootschalige sociale woningbouw. Als architect was hij een topper. Hij ontwierp een indrukwekkend aantal gebouwen en was betrokken bij diverse verbouwingen van winkelpanden in de binnenstad van Groningen. Direct aan het begin van zijn carrière tekende hij al gebouwen, die later de status van Rijksmonument zouden krijgen. Aan meer dan dertig Rijksmonumenten is zijn naam verbonden en veel panden hebben de status van gemeentelijk of provinciaal monument. Zijn oeuvre omvat een overweldigende schat aan prachtige architectuur in verschillende bouwstijlen. Auteur Bertus Fennema beschrijft in deze uitgave niet alleen het werk van architect Van Elmpt, maar geeft hem als persoon ook kleur en karakter. Dat werpt een nieuw licht op een Groninger vakman waarvan de monumentale erfenis vandaag de dag nog imposant overeind staat.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.