kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 25-08-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

't Aagt

Veldnaam bij Eenrum. Gaat volgens de
volksetymologie terug op de meid Aagt, die dit stuk land had verdiend door op een zondag tijdens de dienst naakt door de Eenrumer kerk te lopen. Zij stierf ongehuwd. Op haar grafsteen moet hebben gestaan:
Hier ligt begraven Aagt.

Zij is gestorven maagd.
Dat zij niet was getrouwd,
Dat had haar nooit gespeten;
Maar niet te zijn gevraagd,
Dat kon zij niet vergeten.

Lit: Teenstra, Volksverhalen, 90-91.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.