Kunstbus Groningen

Doelstelling Kunstbus Groningen

Website ten behoeve van het kennis vergaren over en het op de kaart zetten van (Midden)-Groninger cultuur. Waarin besloten het kleinschalige, lokale (liefst ecologisch verantwoorde) bedrijfsleven, particuliere initiatieven en andere maatschappelijke instituten d.m.v. een online Groninger encyclopedie met geïntegreerd een bedrijvengids/kaart en -(evenementen)agenda. Opgezet onder auspicien van BWRI (Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen), uitvoerder van de participatiewet voor gemeente Midden-Groningen.

Groninger encyclopedie

Voor onze Groninger encyclopedie zijn wij op zoek naar content. Heeft u nog iets op de plank liggen dan houden wij ons dus aanbevolen.
Index lexicon Groningen: A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   0-9

Laatste geschreven of geredigeerde artikelen: Tho Lellens, Lellens, Sjoerd Leiker, leidijk, Veenkoloniaals

Onderdelen

Hier komen overige onderdelen Website Kunstbus Groningen te staan. We denken o.a. nog aan een agenda, fiets- en wandelroutes en een discussieforum.
"De geschiedenis der mensheid is nauwelijks meer dan een verhaal van plannen die gefaald hebben en illusies die bedrogen zijn uitgekomen."

Auteurs

Auteurs die hebben bijgedragen aan Kunstbus Groningen:

Literatuur

Literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is:

Contact

Naam: Kunstbus Groningen
T.a.v.: Gustaaf Willem (Guus) Jurcka
Adres: Hoofdstraat 35, 9635AS Noordbroek
Telefoon: 0598-202918
E­mailadres: kunstbus@gmail.com

Kunstbus

Om de artikelen die over Groningen gaan aan te vullen maken wij ook gebruik van de lexicons op Kunstbus en Muziekbus. Deze lexicons zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, architectuur, muziek, cultuur en design.

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   0-9