Stichting Kunstbus Groningen

Doelstelling Stichting Kunstbus Groningen

Stichting ten behoeve van het kennis vergaren over en het op de kaart zetten van (Midden)-Groninger cultuur. Waarin besloten het kleinschalige, lokale (liefst ecologisch verantwoorde) bedrijfsleven, particuliere initiatieven en andere maatschappelijke instituten d.m.v. een online Groninger encyclopedie met geïntegreerd een bedrijvengids/kaart en -(evenementen)agenda.

Groninger encyclopedie

Voor onze Groninger encyclopedie zijn wij op zoek naar content. Heeft u nog iets op de plank liggen dan houden wij ons dus aanbevolen.
Index lexicon Groningen: A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   0-9

Laatste geschreven of geredigeerde artikelen: Munter Ae, Hoetmansmeer, Rommelskerken, Duurswold, Fivelingo

Onderdelen

Hier komen overige onderdelen Stichting Kunstbus Groningen te staan. We denken o.a. nog aan een agenda en een discussieforum.

Auteurs

Auteurs die hebben bijgedragen aan Kunstbus Groningen:

Contact

Naam: Stichting Kunstbus Groningen
T.a.v.: Gustaaf Willem (Guus) Jurcka
Adres: Hoofdstraat 35, 9635AS Noordbroek
Telefoon: 0598-202918
E­mailadres: kunstbus@gmail.com

Kunstbus

Om de artikelen die over Groningen gaan aan te vullen maken wij ook gebruik van de lexicons op Kunstbus en Muziekbus. Deze lexicons zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, architectuur, muziek, cultuur en design.

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   0-9

Pageviews vandaag: 2.